Ngân hàng đầu tư

TỔNG QUAN

Được thành lập ngày 19 tháng 3 năm 2012, Công ty cổ phần đầu tư VN Benchmark (gọi tắt là IBCI) tiền thân là công ty hoạt động đa ngành nghề, kinh doanh trên các lĩnh vực như: Kinh doanh thương mại các sản phẩm chất dẻo, thiết bị y tế, các sản phẩm của ngành dệt may; Tư vấn, Dịch vụ Ngân hàng đầu tư; Bất động sản; Sản xuất; Xuất nhập khẩu và Đầu tư tài chính.

Ngày 22 tháng 12 năm 2016, Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần đầu tư APAX Holdings hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực giáo dục, Tư vấn và Dịch vụ Ngân hàng đầu tư.

IBCI cung cấp các sản phẩm dịch vụ trong lĩnh vực tài chính như sau:

  • Tư vấn tái cấu trúc vốn;
  • Tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp;
  • Tư vấn tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp;
  • Tư vấn đầu tư.

Dịch vụ ngân hàng đầu tư được cung cấp riêng biệt cho từng thương vụ cụ thể, cân nhắc đến chiến lược đặc thù của khách hàng và thông thường được bắt đầu bằng việc khảo sát cẩn trọng mô hình kinh doanh, qui mô hoạt động, cơ cấu vốn, nhu cầu phát triển và tình hình tài chính tổng thể của mỗi khách hàng.

Với mỗi giai đoạn phát triển của doanh nghiệp chúng tôi đều có thể định vị và đưa ra dịch vụ tư vấn tài chính phù hợp. Chúng tôi tin tưởng vào sự hợp tác lâu dài vượt trên một giao dịch tài chính riêng lẻ.