Thoái vốn công ty con, Apax Holdings hiện chỉ còn 2 hệ thống là Apax English và Steame Garten
Hiện nay, Công ty TNHH Apax Franklin Academy không còn là công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings.
Hiện tại, Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings có 02 công ty con là: Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax (tỷ lệ sở hữu 68,91%) và Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Igarten (tỷ lệ sở hữu 53,83%).