Giới thiệu chung
Quá trình hình thành và phát triển
 

Ngành nghề kinh doanh
STT Tên ngành Mã ngành
  1.  
Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)
7020
  1.  
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật tài chính kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)
6619
  1.  
Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230
 

Địa chỉ: Tầng 4, tháp A Sky City, 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (+84 4) 6292 9003 | (+84 4) 6262 9588 - Fax: (+84 4) 6262 9588

Người công bố thông tin: Bà Vũ Cẩm La Hương - TGĐ

Email: info@ibci.com.vn | info@apaxholdings.com.vn

Website: http://apaxholdings.com.vn/