Apax Holdings tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/08/2019
- Thời gian tổ chức dự kiến:  Từ 09h00 đến 11h30, ngày 06/09/2019
- Địa điểm tổ chức dự kiến:  Phòng hội thảo Rehoboth Vietnam, Tầng 5, tháp C, tòa nhà Central Point 219 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. 
Nội dung họp tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019, tại đường link http://apaxholdings.com.vn/cong-bo-thong-tin.htm. Nội dung chi tiết như sau:
- Báo cáo Về kết quả tăng vốn điều lệ sau phát hành cổ phiếu thưởng và thay đổi Điều lệ công ty.
- Tờ trình về việc thay đổi cách tính Giá chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội;