Apax Holdings nâng tỷ lệ sở hữu tại IGarten
Sau khi cơ cấu lại danh mục đầu tư, bán 100% cổ phần tại công ty con là Công ty TNHH Apax Franklin Academy, trong tháng 10/2019, Apax Holdings đã mua thêm 4.5 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần phát triển giáo dục IGarten, nâng tỷ lệ sở hữu từ 53.83% (6 triệu cổ phiếu) lên 94.21% (10.5 triệu cổ phiếu).

Công ty cổ phần phát triển giáo dục IGarten là Công ty thành viên của Apax Holdings, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục mầm non, sở hữu chuỗi chuỗi trường mầm non song ngữ STEAMe GARTEN với phương pháp giáo dục STEM cùng công nghệ cao trong dạy học.

Ra đời từ tháng 8 năm 2017 tại Hà Nội, đến nay, trường mầm non Steame Garten đã có 12 cơ sở đi vào hoạt động với hơn 1600 học sinh, doanh thu đạt gần 100 tỷ năm 2019.

Với việc sở hữu gần như tuyệt đối cổ phần của IGarten, Apax Holdings đã cơ cấu thành công và đang tập trung nguồn lực đầu tư để phát triển chuỗi trường mầm non STEAMe GARTEN trên cả nước với mục tiêu đạt 50 trường vào năm 2023.

Các tin tức khác