Apax Holdings nâng tỷ lệ sở hữu tại Apax English
Ngày 30/12/2019, Apax Holdings đã hoàn thành mua 6.6 triệu cổ phiếu của CTCP Anh ngữ Apax để nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty này lên đến 79.69%.
Theo đó, tính đến 31/12/2019, Apax Holdings đang sở hữu các công ty con với tỷ lệ sở hữu như sau:
  • CTCP Anh ngữ Apax:                            79.69%
  • CTCP phát triển giáo dục IGarten:          94.21%
  • CTCP English Now Global:                     51%
  • CTCP trường liên cấp Firbank Australia:  51%
Với việc sở hữu gần như tuyệt đối cổ phần tại CTCP phát triển giáo dục IGarten (94.21%) và CTCP Anh ngữ Apax (79.69%) – hai Công ty con có sự tăng trưởng tốt về doanh số và lợi nhuận trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh và giáo dục mầm non cho trẻ em tại Việt Nam, Apax Holdings chắc chắn sẽ gặt hái được doanh thu lớn từ kết quả kinh doanh của hai đơn vị này trong năm 2020.

Các tin tức khác