APAX ENGLISH HUY ĐỘNG 200 TỶ ĐỒNG TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ BỔ SUNG VỐN CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Trong vòng 4 năm (2016 - 2020), số lượng trung tâm Apax English đã tăng 468%, từ 22 trung tâm lên 125 trung tâm, trải khắp 31 tỉnh, thành trên toàn quốc.
 
Trong vòng 4 năm (2016 - 2020), số lượng trung tâm Apax English đã tăng 468%, từ 22 trung tâm lên 125 trung tâm, trải khắp 31 tỉnh, thành trên toàn quốc.
 
(ĐTCK) Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Anh ngữ Apax (Apax English) vừa thông qua phương án phát hành 2 triệu trái phiếu có tài sản đảm bảo (tương đương 200 tỷ đồng) theo hình thức riêng lẻ nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.
 
Theo đó, Apax English lần đầu tiên công bố huy động vốn thông qua hình thức phát hành trái phiếu riêng lẻ kể từ khi thành lập năm 2012. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu và được đảm bảo bằng tài sản. Kỳ hạn trái phiếu là 24 tháng kể từ ngày phát hành, lãi suất cố định 12%/năm với kỳ tính lãi là 03 tháng/lần. Thời gian phát hành vào ngày 23/02/2021.
 
Việc phát hành trái phiếu để bổ sung nguồn vốn nằm trong chiến lược kinh doanh của Apax English, giúp đáp ứng các yêu cầu về tối ưu hoá vận hành, tái cấu trúc sản phẩm nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2021 và các năm tiếp theo.
 
Cụ thể, với số tiền 200 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt phát hành trái phiếu lần này, Apax English sẽ sử dụng 60 tỷ đồng để nâng cấp sách theo hợp đồng mới; 34,5 tỷ đồng để nâng cấp chương trình học cho CDL; 54 tỷ đồng để nâng cấp phòng học thực tế ảo theo chương trình mới và 38,5 tỷ đồng được dùng để nâng cấp các trung tâm vận hành từ năm 2015 - 2017.
 
Apax English huy động 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh ảnh 1
 
Apax English/Apax Leaders tích cực đổi mới và nâng cấp chương trình đào tạo, xác lập chuẩn học tiếng Anh online mới cho trẻ em Việt Nam.
 
Đặc biệt, Apax English cũng ưu tiên sử dụng một phần không nhỏ ngân sách để đảm bảo khả năng duy trì chi trả đẩy đủ lương, thưởng cho đội ngũ giáo viên nước ngoài và cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống.
 
Phát hành trái phiếu là một trong những kênh huy động vốn chính thống, chuyên nghiệp trên thị trường hiện nay nên ngày càng được nhiều doanh nghiệp tận dụng nhằm đa dạng hoá hình thức huy động vốn, đảm bảo nhu cầu vốn đầu tư phát triển cho doanh nghiệp. Đồng thời, thông qua phát hành, các doanh nghiệp cũng tìm kiếm thêm được các đối tác, các nhà đầu tư tiềm năng và thiện chí đồng hành cùng doanh nghiệp trong dài hạn.

Nguồn: Đầu tư Chứng khoán